Betonlook Gilde

Wie zijn wij?

Ten tijde van de oprichting van 't Betonlook Gilde was er nog geen enkel onafhankelijk informatieplatform dat eerlijke informatie gaf over betonlook. Er is een wirwar van producten en bedrijven in een branche waar zonder enige vorm van controle en regels gewerkt wordt. De aangesloten merken hebben besloten de handen ineen te slaan en een verandering te realiseren. 

Op deze site willen wij duidelijk maken achter welke merken wij staan en kunnen wij de garantie geven dat de verwerking van deze producten door de juiste verwerkers op de juiste manier gebeurt. Ieder merk heeft zijn eigen voor- en nadelen. Dit willen wij op deze site duidelijk laten zien. Ook willen wij de verwerkers laten zien die bij u in de buurt met het door u gekozen product werken. Dit zijn allemaal gecertificeerde verwerkers.

Visie van 't Betonlook Gilde

’t Betonlook Gilde streeft ernaar om binnen een tijdsbestek van twee jaar met een minimum van vier verschillende merken microcement, beton-ciré en betonlook een organisatie op te zetten. Deze organisatie zal als leidend en controlerend orgaan binnen haar branche beschouwd en gezien worden.

Door het hanteren van richtlijnen, procedures en standaarden waar een product aan moet voldoen wil zij op deze manier een duidelijke informatievoorziening aan haar afnemers kunnen zijn. Na deze twee jaar wil zij niet alleen deze richtlijnen en standaarden op schrift hebben, maar deze ook als controlemiddel gaan gebruiken voor de afnemers. Men kan bij haar terecht met eventuele geschillen, waar, door onafhankelijke derden, een bindend oordeel uitgesproken kan worden. Op deze manier wil ’t Betonlook Gilde de wildgroei van merken, producten en bedrijven een halt toe roepen. 't Betonlook Gilde wil een begin maken met het terugdringen van een scheve balans in kwaliteit/prijsverhouding én een slechte tot geen enkele vorm van service.

't Betonlook Gilde hanteert het principe van een gilde zoals dit in de vroegere jaren werd gedaan. Hiermee wil ’t Betonlook Gilde het ambacht van het verwerken en aanbrengen van microcement, beton-ciré en betonlook veilig stellen voor de toekomst. 't Betonlook Gilde begeleidt en leidt zelf haar eigen leden en toekomstige leden op. Op deze manier wordt alle kennis en wetenschap over microcement, beton-ciré en betonlook die aanwezig is binnen de gelederen overgebracht.

't Betonlook Gilde heeft op geen enkele wijze een winstoogmerk voor ogen en door de deelname van meerdere verschillende merken, is onafhankelijkheid gegarandeerd.

Voor wie is 't Betonlook Gilde?

’t Betonlook Gilde is opgericht voor de consument, die graag een duidelijke en eerlijke informatiestroom wil over betonlook met de nodige garanties. Een vereniging waar men ook op kan terugvallen op de naleving hiervan.

Daarnaast is 't Betonlook Gilde een kennisbron voor alle verwerkers die aangesloten zijn. Via 't Betonlook Gilde wordt informatie aan verwerkers verstrekt, vraagstukken gedurende het werk kunnen besproken worden en men kan bij ons terecht voor kwaliteitsnormen, adviezen en technische ondersteuning.

Uiteraard zijn ook andere geïnteresseerden en betrokkenen bij betonlook, zoals (binnenhuis)architecten en projectontwikkelaars van harte welkom op onze site.

Want het verkopen en verwerken van betonlook is inmiddels een op zichzelf staande vakgroep waarbij scholing, zowel theoretisch als praktisch, noodzakelijk is om het ambacht in stand te houden!

Missie van 't Betonlook Gilde

’t Betonlook Gilde staat voor een eerlijke en duidelijke informatiestroom naar een ieder inzake microcement, beton-ciré en aanverwante producten.

Door het opstellen van richtlijnen, procedures en standaarden wil ’t Betonlook Gilde met alle merken bij haar aangesloten, zich onderscheidden in de wirwar van producten en bedrijven in een branche waar zonder enige vorm van controle en regels gewerkt wordt. Ieder lid van ’t Betonlook Gilde moet, onderbouwd met wetenschappelijke testrapportages, de kwaliteit en service kunnen waarborgen naar haar afnemer.

’t Betonlook Gilde gelooft dat een ieder recht heeft op een naadloze betonlook afwerking binnen zijn/haar budget, ieder binnen de kwaliteitskaders die daarbij passen, wat een duidelijke en goede voorlichting vereist.